EESTI ARSTIDE SELTS SOOMES


Soome Eesti Arstide Selts on väljaspool Eesti Vabariiki peamiselt Soomes elavate või töötavate Eestiga seotud arstide, hambaarstide ja nende alade üliõpilasi koondav teaduslik ja kollegiaalne organisatsioon. Seltsi ülesandeks on soodustada ja elavdada liikmete teaduslikku ja kutsealast tegevust, edendada omavahelist suhtlemist, luua sidemeid teiste sarnaste organisatsioonidega Eestis ja mujal maailmas.